Full screen

Stadig flere reserverer seg for uadressert reklame.  

Vi sørger for at din reklameavis, DM eller ditt magasin blir distribuert sammen med avisen på avtalt dag.  

Om ønskelig kan du også bestille totaldistribusjon slik at budskapet også når ut til ikke-abonnenter.  

Dekning, pris og tilgjengelighet varierer ut fra region eller mediehus. 

For mer informasjon og priser, ta kontakt med et av våre mediehus, eller send en henvendelse her – så hjelper vi deg.  

 

 

Specifications